Hiển thị 1–15 trong 23 kết quả

1 2 3 4 5 6 cột

Bàn Camel

3,450,000 

– Kích Thước : 100 x 60 x 40 (cm)

Bàn Elip

2,900,000 

– Kích Thước : 110 x 48 x 37 (cm)

Bàn Chestnut (W)

2,700,000 

– Kích Thước : 80 x 44.5 x 41 (cm)

Bàn Chestnut (D)

2,700,000 

– Kích Thước : 80 x 44.5 x 41 (cm)

Bàn Chestnut (L)

2,700,000 

– Kích Thước : 80 x 44.5 x 41 (cm)

Bàn Aves

2,800,000 

– Kích thước: 100 x 50 x 40 (cm)

Bàn Yam

3,400,000 

– Kích Thước : 110 x 48 x 42.5 (cm)

Bàn Lizard

3,500,000 

– Kích Thước : 110 x 48 x 38 (cm)

Bàn Spider

2,700,000 

– Kích Thước : 110 x 50 x 30 (cm)

Bàn Burrito

3,200,000 

– Kích Thước : 110 x 44.5 x 37 (cm)

Bàn Croissant

3,500,000 

– Kích Thước : 110 x 45 x 35 (cm)

Bàn Ant

4,200,000 
  • Bàn ngắn: 65 x 55 x 40 (cm)
  • Bàn dài: 120 x 60 x 32 (cm)

Bàn Peanuts

3,400,000 

– Kích Thước : 75 x 50 x 33.5 (cm)

Bàn Diamond

2,800,000 

– Kích Thước : 80 x 43 (cm)

Bàn Doughnut

4,000,000 

– Kích Thước :

  • Bàn lớn: 74 x 42 (cm)
  • Bàn nhỏ: 60 x 37 (cm)