Xem tất cả 6 kết quả

1 2 3 4 5 6 cột

Sunshine

18,550,000 
 • Diện tích căn hộ: 59.94m2
 • Diện tích phòng khách: 11.5m2

*Tiết kiệm hơn 15% so với mua sản phẩm bán lẻ.

Heroman

23,500,000 
 • Diện tích căn hộ: 64.6m2
 • Diện tích phòng khách: 14m22

*Tiết kiệm hơn 15% so với mua sản phẩm bán lẻ.

Oceanholic

14,890,000 
 • Diện tích căn hộ: 49.14m2
 • Diện tích phòng khách: 8m2

*Tiết kiệm hơn 15% so với mua sản phẩm bán lẻ.

Lipstick

13,000,000 
 • Diện tích căn hộ: 53m2
 • Diện tích phòng khách: 20m2

*Tiết kiệm hơn 15% so với mua sản phẩm bán lẻ.

Colorful Autumn

 • Diện tích căn hộ: 59.94m2
 • Diện tích phòng khách: 11.5m2

*Tiết kiệm hơn 15% so với mua sản phẩm bán lẻ.

Cherry Blossom

 • Diện tích căn hộ:69.4m2
 • Diện tích phòng khách: 19m2

*Tiết kiệm hơn 15% so với mua sản phẩm bán lẻ.