Xem tất cả 4 kết quả

1 2 3 4 5 6 cột

Sofa Indi

17,500,000 

– Kích thước: 240(152) x 88 x 75 (cm)

Sofa Indi (Biscotti)

17,500,000 

Kích thước: 240(152) x 88 x 75 (cm)

Sofa Scorpius

12,000,000 

Kích thước: 236 x 80 x 70 (cm)

Sofa Mensa

12,500,000 

Kích thước:

  • Băng lớn: 191 (141) x 84 x 77 (cm)
  • Đôn Kèm: 57 x 64 x 43 (cm)