Xem tất cả 5 kết quả

1 2 3 4 5 6 cột

Timeless

17,700,000 
  • Diện tích căn hộ: 68.5m2
  • Diện tích phòng khách: 10.8m2

*Tiết kiệm hơn 15% so với mua sản phẩm bán lẻ.

Peach Flavor

27,800,000 
  • Diện tích căn hộ: 59.94m2
  • Diện tích phòng khách: 11.5m2

*Tiết kiệm hơn 15% so với mua sản phẩm bán lẻ.

Sofa Indi

17,500,000 

– Kích thước: 240(152) x 88 x 75 (cm)

Sofa Brogal

10,500,000 

– Kích thước: 150 x 101 x 38 (cm)

Sofa Dragonfly

10,000,000 

Kích thước:

  • Băng lớn: 171 x 71 x 71 (cm)
  • Đôn kèm: 50 x 50 x 40 (cm)